IKHLAS Engineering Takaful

Produk ini menyediakan perlindungan untuk musibah yang berkaitan dengan kejuruteraan seperti kerosakkan mekanikal, penyusutan stok dan kerja-kerja kontrak untuk kontraktor.  (English)

Produk ini melindungi peril berikut:

• Kebakaran, kilat, letupan, kesan kepada kenderaan
• Kesan kapal terbang, peranti udaraGempa bumi, letupan gunung berapi, tsunami
• Ribut
• Banjir, kesan ombak, air
• Penenggelaman, tanah runtuh, gelinciran
• Runtuhan ais
• Vandalisme

Sertai sekarang Machinery Breakdown Proposal Form / Contractor All Risks Proposal Form / Erection All Risks Proposal Form

%d bloggers like this: