IKHLAS Foreign Worker Compensation Scheme Takaful

Skim Hospital dan Pembedahan Takaful yang diperbaharui setiap tahun yang diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia sebagai satu inisiatif untuk mengurangkan beban kewangan majikan kepada pekerja asing sekiranya berlaku Kemasukan ke Hospital bagi pekerja asing yang dimasukkan ke Hospital Bukan Korporat Malaysia akibat kemalangan atau penyakit.

Mereka yang layak untuk dilindungi di bwah sijil Takaful ini adalah Pekerja asing sekarang dan masa depan yang bekerja sepenuh masa dengan Peserta Takaful, dari umur lapan belas (18) hingga lima puluh Sembilan (59) tahun, yang bekerja secara aktif di tempat kerja mereka yang biasa pada tarikh orang yang layak untuk menyertai sijil Takaful ini. (English)

Sertai sekarang Foreign Worker Compensation Scheme Proposal Form

 

%d bloggers like this: