IKHLAS Houseowner/Householder Takaful

Produk ini memberi perlindungan kepada bangunan kediaman dan dan kandungan di dalamnya dan melindungi kerugian atau kerosakan akibat kebakaran, kilat, letupan, banjir, paip pecah atau oleh apa-apa Peril yang dinyatakan dalam Sijil Takaful ini. (English)

%d bloggers like this: