IKHLAS Kembara Takaful

IKHLAS Kembara Takaful (English)

Perlindungan Ikhlas Kembara Takaful menawarkan pampas an diatas kerugian yang dialami bilamana perjalanan anda terbatal atau terganggu disebabkan oleh mana mana musibah yang tertera didalam Sijil ini.

Manfaat yang ditawarkan adalah komprehensif merangkumi manfaat Kematian dan Keilatan Kekal akibat kemalangan, perlindungan ini juga tidak terbatas kepada manfaat yang tertera di bawah:-

 • Pembatalan Perjalanan
 • Penghantaran Ubatan
 • Tempoh perjalanan dipendekkan
 • Perbelanjaan Perubatan
 • Bagasi dan Barangan peribadi
 • Perubatan Kecemasan
 • Kehilangan Dokumen Perjalanan
 • Rawatan Susulan
 • Kelewatan Bagasi dan Kegagalan untuk Berlepas
 • Kos tambahan untuk Pulang Sewa Kereta
 • Terlepas sambungan
 • Elaun Hospital
 • Perjalanan
 • Perbelanjaan Pengkebumian
 • Penjagaan Ehsan
 • Penjagaan Kanak-kanak
 • Perjalanan Terlebih tempahan
 • Liabiliti Persendirian
 • Rampasan
 • Duit saku/ Peribadi

Sertai sekarang Kembara Proposal Form

%d bloggers like this: