IKHLAS Personal Accident Takaful

Produk ini akan membayar pampasan kepada anda bagi Kecederaan Tubuh Badan akibat Kemalangan yang mana kecederaan ini sepenuhnya dan bebas dari apa-apa sebab lain mengakibatkan anda mengalami hilang keupayaan atau menyebabkan anda perlu menjalani rawatan perubatan dan/atau pembedahan atau berlakunya kematian. Pampasan ini akan dibayar kepada waris anda yang dinamakan atau wakil diri anda yang sah. (English)

* Selain daripada IKHLAS Personal Accident Takaful, anda juga boleh membeli produk PA yang lain seperti di bawah:

• IKHLAS Kembara PA Takaful;
• IKHLAS Perdana PA Takaful; dan
• IKHLAS Motorist PA Takaful

Sertai sekarang Individual P.A. Proposal Form

%d bloggers like this: